Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,15 Han er vår fred

September 22, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 32
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,15 Han er vår fred
Show Notes

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Ef 2,15

 

I dag vil vi stanse for dette vakre ordet fred. Hva betyr det? Det er nemlig et hovedord i Skriften, og en hovedsak i Efeserbrevet. Ja, dette er Guds hovedsak! Det handler om fullkommen fred med Gud!