Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,15 Han er vår fred

September 23, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 33
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,15 Han er vår fred
Show Notes

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Ef 2,15

 

Vi snakket sist om at fred handler om en gjenopprettet relasjon mellom Gud og mennesket. 

 

Relasjoner mellom mennesker kan aldri være helt uten synd. De vil være preget av at vi må tåle litt av hvert av hverandre. Fullkommenhet vil være et umulig krav. 

 

I forholdet til Gud, er derimot det forutsetningen for fred.