Misjon Sarepta Podcast

Han som gjorde de to til ett nytt menneske

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 34
Misjon Sarepta Podcast
Han som gjorde de to til ett nytt menneske
Show Notes

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til enn nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Ef 2,14-16

 Fred med Gud er det dyreste vi kan eie. Dette er også nøkkelen til fred mellom mennesker. Det er storpolitikk det vi har for oss her! 

 Det er særlig en konflikt som opptar Paulus. Det er konflikten mellom jøder og hedninger. De to, som verset peker på, er nettopp jøder og hedninger.