Misjon Sarepta Podcast

avskaffet den loven som kom med bud.

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 35
Misjon Sarepta Podcast
avskaffet den loven som kom med bud.
Show Notes

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Ef 2,15

 Vi er midt inne i det store fredsavsnitt i Efeserbrevet. Det handler om fred mellom jøder og hedninger, og det handler om fred mellom mennesker og Gud. Dette er Guds store prosjekt. Dette handler alt han har gjort og sagt om. I Guds hjerte er det et brennende ønske om fred. 

 Vi har tidligere sagt at denne fred ikke bare er et opphør av krig, men en relasjon, en ny vennlig innstilling til hverandre. Det er etablert en varig, dyp fred som fører til en intim relasjon mellom mennesker og Gud.

 Hvordan skjer det? Paulus viser oss her hva Gud har gjort for at vi skal få denne fred.