Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,16 - De to til ett.

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 36
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,16 - De to til ett.
Show Notes

Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i et menneske forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Ef 2,16

 

Begge to frelst på samme vis. Jøden som hedningen. Det er dette som også gir grunnlag for fred mellom jøder og hedninger. Ja, dette gir grunnlag for fred i alle relasjoner. Begge må vi bli frelst ved det samme budskap.