Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,16 Forlikt med Gud.

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 37
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,16 Forlikt med Gud.
Show Notes

Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i et menneske forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Ef 2,16

 Forliksråd er en rettsinstans vi kjenner til. Her er det bare de små konfliktene som kommer. Men når det inngås forlik, så går ikke saken videre. Da er saken avgjort, og partene kan ta hverandre i hånden. Det er fred. 

 Ufreden mellom mennesker og Gud var ingen småkonflikt. Den var den største og mest alvorlige konflikt. Det er denne konflikten som dypest sett er årsak til alle andre konflikter. Det er krigen mellom mennesket og Gud