Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,17 han kom og forkynte fred

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 38
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,17 han kom og forkynte fred
Show Notes

Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. Ef 2,17

 Jes 52,7 Hvor fagre er på fjellene dens føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse.

Jesus hadde stått opp fra de døde. Disiplene visste det ikke. De trodde Jesus var død, og i landet var det en fiendsk stemning mot alle Jesu etterfølgere. Selv hadde de også sviktet da det gjaldt. Alle hadde forlatt Jesus, og han måtte gå sine siste tunge steg alene.