Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,17 - Og han kom og forkynte fred

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 39
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,17 - Og han kom og forkynte fred
Show Notes

Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. Ef 2,17

Vi stanset sist for budskapet om fred. Dette er evangeliet oppsummert. Resultatet av Jesu død og oppstandelse, er fred. Gud kommer ikke for å ta oss, men for å gi oss fred. Loven er oppfylt på våre vegne, og straffen er sonet. Gud kommer ikke mot oss som hevner over synd, men som frelser.

 Blir så alle mennesker frelst? I Jeremia står det jo slik om de falske profeter: "De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred."

 Hvordan kan vi holde disse to ting sammen?