Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,18 For gjennom ham har vi begge adgang i en Ånd.

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 40
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,18 For gjennom ham har vi begge adgang i en Ånd.
Show Notes

For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd. Ef 2,18

 Det er dette som forener jøden og hedningen. Det er dette som forener ethvert frelst menneske. Herre og tjener. Rik og fattig. Jøde og hedning. Vi har gått den samme vei til Faderen. Ingen er over noen. Vi må frelses ved troen på Jesus. 

 Vi har adgang, står det her. Begge to har adgang. Døra er åpnet og stengslene er borte, både den som er nær ved og den som er langt borte. Det kommer ikke an på hvem du er eller hva du er.