Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,19 – ikke lenger fremmede og utlendinger

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 41
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,19 – ikke lenger fremmede og utlendinger
Show Notes

Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Ef 2,19

 Mange kjenner seg fremmed i et bedehus eller en kirke. De forstår ikke språket, det såkalte "Kana'an språket". De har gjerne liten kristen kunnskap og synes det er vanskelig å forstå budskapet. Også formen på møte kan virke fremmed på mange. Det menigheten står for og tror, kan også virke rart og i utakt med tiden. Hvis de i tillegg ikke kjenner noen i forsamlingen, kan vi forstå at det kjennes litt fremmed. Terskelen oppleves høy.