Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,19 Dere er Guds medborgerer

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 42
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,19 Dere er Guds medborgerer
Show Notes

Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Ef 2,19

 Vi har lest om døren inn til Faderen. Vi er ikke lenger fremmede. Nå skal vi se mer på de store privilegier en kristen får del i. Flere uttrykk brukes, fordi saken er for stor og rik til å bare bruke ett ord. 

 Dere er de helliges medborgere. Her slås det bare fast. To små ord: De helliges medborgere. Og det står i et avsnitt med så mektig innhold, at de fleste som leser teksten hopper over dette lille punktet. Det blir for mye å ta til seg på en gang. Men dette er et svært sentralt lærepunkt i den kristne tro. Og det er svært viktig for en kristen å forstå hva dette innebærer for våre liv. Det er en veldig ære og glede å få tilhøre dette folk, men også noe som fører med seg en del omkostninger