Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,19 - Det ene riket som alltid består

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 43
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,19 - Det ene riket som alltid består
Show Notes

Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Ef 2,19

 Ordet «medborger» kan bety folk fra samme by eller samme land. De hadde jo slike selvstendige byer på denne tida. Mange byer hadde sitt eget forsvar og sin egen konge. Enhver by fungerte som en liten stat. 

 Daniels bok kan oppsummeres slik. Det skal komme nasjoner med stor makt. Det skal oppstå flere verdensriker. Men de skal alle forgå. Historiebøkene bekrefter dette. Bare et rike skal bestå til evig tid. Det er Guds rike. Riket som de helliges medborgere tilhører.