Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,19 De helliges medborgere

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 44
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,19 De helliges medborgere
Show Notes

Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Ef 2,19

Vi synes gjerne det er stort når en person fra Norge gjør det godt i idrett eller på annen måte gjør seg bemerket. Vi blir stolte over å være nordmenn.

Er du en stolt medborger av det himmelske rike? Heiser du fanen klart og bekjenner med glede at du tror på Jesus og følger ham! Det er vår forpliktelse å være stolt av landet vårt! Og det er vår klare forpliktelse å være stolt av å tilhøre Guds rike!