Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,19 Guds husfolk

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 45
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,19 Guds husfolk
Show Notes

Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Ef 2,19

 Paulus bruker ulike bilder for å forklare hvilke herlige privilegier Efeserne har, nå etter at de har kommet til troen på Jesus. 

 Vi har sett på uttrykket de helliges medborgere. Alle troende utgjør en felles nasjon, med felles konge og felles forsvar. Vi har de samme lovene og vi har fått adgang til dette riket på samme vis.