Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,20 Guds bygning

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 46
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,20 Guds bygning
Show Notes

Dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Ef 2,20

 

Paulus beskriver i dette avsnittet de store privilegier som følger med det å tilhøre Guds folk. Han utlegger det han startet hele brevet med: Lovet være Gud som har velsignet oss med all åndelig velsignelse. 

 

Først sammenligner han en kristen med å være de helliges medborgere. Det handler om å tilhøre en stat, et rike med Gud som konge. Deretter bruker han bildet med en Guds familie. Dette er mye nærere og mer relasjonelt. Gud blir vår far og de troende blir hverandres søsken.