Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,20 - Bygningens fundament

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 47
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,20 - Bygningens fundament
Show Notes

Dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Ef 2,20

 Vi prøver å få tak på hva Paulus vil si oss gjennom bildet om de kristne som en bygning. Vi har sett at den tjener den aller edleste hensikt. Det er Himmelens Gud, verdens skaper som vil ta bolig i denne!

 Denne bolig har et fundament. Bygges det ikke på dette fundament, vil det ikke kunne tjene som Guds tempel på jord.