Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,20 Noen avveier

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 48
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,20 Noen avveier
Show Notes

Dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Ef 2,20

 

Vi vil også i denne andakt si noe om den kristne kirkes fundament. Både apostlene og profetene var vanlige mennesker som du og meg, fulle av feil og mangler. Er ikke det ikke da en dårlig klippe å bygge på? Jo, apostlene og profetene er ikke noe å bygge på. Men vi skal heller ikke bygge på dem. Vi skal bygge på deres lære. Og her har Gud hatt en så viktig finger med i spillet. Han har åpenbart for dem sitt Ord. Ordet er inspirert - innåndet - av Gud. De talte, drevet av den Hellige Ånd, sa Peter. De som hører dere, hører meg, sa Jesus om apostlene. Det er derfor ikke noe mindre enn Guds Ord vi hører gjennom apostlene.