Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,20 ingen nye apostler

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 49
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,20 ingen nye apostler
Show Notes

Dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Ef 2,20

 Vi prøver i noen andakter nå å si noe om den kristne kirkes fundament. Den sanne kristne kirke er ikke ensbetydende med et kirkesamfunn. Det er ikke en menneskelaget organisasjon. Den er likevel helt virkelig. Og Gud kjenner sine. Den kjennes blant annet på at den har apostlenes og profetenes lære som fundament. Vi vil i nok et program peke på en farlig avvei. Djevelens angrep på dette fundamentet er så sterkt, at vi trenger å be om Guds hjelp til å ikke ta feil!