Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,20 Hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 50
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,20 Hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.
Show Notes

Dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Ef 2,20

 Paulus har vist hva grunnvollen, fundamentet for den kristne kirke er. Det er apostlenes og profetenes lære. Denne lære har et sentrum - eller en hjørnestein. Det er Kristus Jesus. Tar du hjørnesteinen bort, faller heller huset som et korthus. Alt holdes sammen av den