Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,21 Ulike steiner

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 51
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,21 Ulike steiner
Show Notes

I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Ef 2,21

Vi har i de siste versene sett hvordan Paulus sammenligner den kristne kirke med en stat og dernest som en familie. Det tredje bildet er en bygning. Det er så rikt å få være en kristen at det ikke holder med en sammenligning. Det må flere til for å utdype dette. 

 

Bygningen kjennes på sitt fundament og på hjørnesteinen. Så bygges det videre på denne bygningen. Her får hver kristen bli en del av byggverket.