Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,21 – Føyet sammen

September 29, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 52
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,21 – Føyet sammen
Show Notes

I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Ef 2,21

 Vi prøver å stanse ved dette ordet som kan være så vanskelig å få oversatt. Sonarmolegeo på gresk. Det er er et spesialkomponert ord av Paulus. Det er nøye satt sammen av flere ord for å få med hele dybden. 

Den enkelte kristne er en sten i Herrens tempel. Nøye utvalgt. Det er levende stener han vil ha, som bygger på den rette grunnvoll, nemlig apostlenes og profetens lære. 

 Ellers er stenene ulike hverandre. Gud vet hvor stenen passer inn. Dette skal gi oss frimodighet til å være ekte mennesker.