Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,14 - Brynjen verner hjertet

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 27
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,14 - Brynjen verner hjertet
Show Notes

Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ef 6,14

Brynjen beskytter hjertet. Vi stanset sist med å understreke at den som tror, får et nytt åndelig hjerte og dette vil djevelen angripe. Vi må derfor beskytte det. 

Men for å forstå hvordan djevelen angriper oss her, trenger vi å skjønne mer av hva dette åndelige hjertet er.