Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,14 - ta vare på hjertet

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 28
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,14 - ta vare på hjertet
Show Notes

Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ef 6,14

 Hva er så denne rettferdighetens brynje? 

 Bibelen taler om en rettferdighet vi får ved troen på Jesus. Det er denne hemmelighet Luther fikk se i Rom 1,16. "Guds rettferdighet ved troen på Jesus". I Guds øyne er bare en rettferdig. Det er Jesus. Bare han er uten synd. Og bare den som er uten synd vil på rettferdig vis slippe inn i himmelen. Men denne rettferdigheten som Jesus har fortjent, er din. Dette er evangeliet.