Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,15 - fredens evangelium

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 30
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,15 - fredens evangelium
Show Notes

Fredens evangelium, hva er det?

Det har vært et av hovedtema i hele Efeserbrevet. Brevet begynte slik: Nåde være med dere, og fred fra Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 

 Det dreier seg ikke om noe mindre enn å ha fred med Gud. 

 Å være rettferdiggjort og tilgitt er godt å tenke på, og gir grunn til stor glede og trøst. Å ta på rettferdighetens brynje, er å ikle seg disse sannheter.