Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,16 - Troens skjold 2

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 32
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,16 - Troens skjold 2
Show Notes

Grip fremfor alt troens skjold, så du kan slokke den ondes brennende piler. Ef 6,16

Paulus viste noe av det samme troens mot. Han hadde rustningen på i kampen, og brukte troens skjold i møte med fienden. 

"Er Gud for oss, hvem er da i mot oss", sa Paulus. Rom 8,31

Ja, kunne jeg bare være sikker på at Gud er med meg, sier du. Det er derfor jeg går så tvilende fram.