Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,17 - Frelsens hjelm

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 34
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,17 - Frelsens hjelm
Show Notes

Hjelmen er også svært viktig. Den skal beskytte hodet. Her finnes vår hjerne. Her foregår tenking og ressonering, hukommelse og intelligens. 

Satan angriper tanken, og vi må beskytte oss for disse angrep. Vi må lære av Guds Ord å tenke rett. 

"Jeg har tatt min tanke til fange under lydighet mot Kristus", 2. Kor 10,5