Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,16 - Frelsens hjelm 2

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 35
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,16 - Frelsens hjelm 2
Show Notes

Hjelmen kalles "frelsens hjelm".

 Denne frelse er 3-foldig. Og det er Jesus det handler om alt sammen. 

 Han frelste oss først fra våre synder ved sin død på et kors for 2000 år siden. Deretter er han den som virker i oss omvendelse og tro, og som frelser oss fra Satans makt til Gud. Og for det tredje skal vi snart få møte ham som vår frelser fra dom og evig død.