Misjon Sarepta Podcast

Ef 6,17 - Åndens sverd

February 28, 2023 Ole Andreas Meling Season 6 Episode 36
Misjon Sarepta Podcast
Ef 6,17 - Åndens sverd
Show Notes

Rustningen består av 5 forsvarsvåpen som skal beskytte ulike kroppsdeler. Vi skal også ha angrepsvåpen. Men til det trenges kun ett. Det er til gjengjeld meget sterkt. Sverdet er Guds Ord. 

 Det første vi skal legge merke til er at Paulus kaller det for Guds Ord. Alle verdens ord kan deles inn i to. Guds ord og menneskers ord. Det er et hav av forskjell mellom disse to. Guds Ord har kraft til å skape det de nevner. Guds Ord kan si: Bli lys, og det blir lys. Guds Ord er sant og troverdig. Det er gjennomsyret av Guds selv. Hele hans kraft, hans nåde og kjærlighet, hans forstand og visdom - alt er innbakt i Guds Ord.