Od 9 do 5
Milan Pavlíček: Firmy si často důvěru zbytečně samy podkopávají