Rozpravy o médiích

Tatiana Malatincová: Kriticky myslet znamená vystoupit ze své komfortní zóny

November 03, 2023 Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Season 2 Episode 7
Tatiana Malatincová: Kriticky myslet znamená vystoupit ze své komfortní zóny
Rozpravy o médiích
More Info
Rozpravy o médiích
Tatiana Malatincová: Kriticky myslet znamená vystoupit ze své komfortní zóny
Nov 03, 2023 Season 2 Episode 7
Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK
Proč dokážeme kriticky myslet jen ve chvílích, kdy máme čas a jsme v pohodě? Dá se kritické myšlení naučit tak, aby automaticky naskočilo, když potřebujeme? Jak přesně kritické myšlení zlepšuje vztahy mezi lidmi? A může být nedůvěra vůči médiím projevem kritického myšlení?

Bonusový rozhovor k Rozpravám o médiích na téma KRITICKÉ MYŠLENÍ O MÉDIÍCH s Tatianou Malatincovou, odbornou asistentkou na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  moderovala Lucie Šťastná z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Doktorka Tatiana Malatincová vystudovala psychologii a anglický jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Dále pokračovala v doktorském studiu klinické psychologie na FF MU, věnovala se a dosud se věnuje výzkumně především otázce seberegulovaného chování a problémům se seberegulací (zlozvyky, prokrastinace...) v oblasti práce, studia a zdraví. Po ukončení doktorského studia působila jako odborná asistentka na Psychologickém ústavu FF MU.  Od roku 2020 je odbornou asistentkou na ÚLPP LF MU. Z velké části se věnuje metodologické přípravě výzkumných projektů a analýze dat, z čehož vyplývá i její zájem o principy kritického a vědeckého myšlení a úskalí ohrožující "dobrou vědeckou praxi". Zároveň o různých aspektech kritického myšlení přednáší studentům lékařských a dalších zdravotnických oborů na LF MU v rámci všeobecného psychologického základu. Zdroj: T. Malatincová.

Show Notes
Proč dokážeme kriticky myslet jen ve chvílích, kdy máme čas a jsme v pohodě? Dá se kritické myšlení naučit tak, aby automaticky naskočilo, když potřebujeme? Jak přesně kritické myšlení zlepšuje vztahy mezi lidmi? A může být nedůvěra vůči médiím projevem kritického myšlení?

Bonusový rozhovor k Rozpravám o médiích na téma KRITICKÉ MYŠLENÍ O MÉDIÍCH s Tatianou Malatincovou, odbornou asistentkou na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  moderovala Lucie Šťastná z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Doktorka Tatiana Malatincová vystudovala psychologii a anglický jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Dále pokračovala v doktorském studiu klinické psychologie na FF MU, věnovala se a dosud se věnuje výzkumně především otázce seberegulovaného chování a problémům se seberegulací (zlozvyky, prokrastinace...) v oblasti práce, studia a zdraví. Po ukončení doktorského studia působila jako odborná asistentka na Psychologickém ústavu FF MU.  Od roku 2020 je odbornou asistentkou na ÚLPP LF MU. Z velké části se věnuje metodologické přípravě výzkumných projektů a analýze dat, z čehož vyplývá i její zájem o principy kritického a vědeckého myšlení a úskalí ohrožující "dobrou vědeckou praxi". Zároveň o různých aspektech kritického myšlení přednáší studentům lékařských a dalších zdravotnických oborů na LF MU v rámci všeobecného psychologického základu. Zdroj: T. Malatincová.