ctrl+A
Na mládeži záleží (Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ SR)
Na mládeži záleží (Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ SR) 20:04 Vyššia dôvera nás zaväzuje (Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ SR) 19:10 Ochrana pred povodňami (Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ SR) 16:41 Kto je kontrolór? (Henrieta Crkoňová, podpredsedníčka NKÚ SR) 17:20 Informatizácia (Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ SR) 17:49 Envirozáťaže (Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ SR) 23:39 Ľudia na NKÚ (Jaroslav Ivančo, podpredseda NKÚ SR) 15:46 Zdravotníctvo (Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ SR) 34:07 PPA (Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ SR) 15:33