Truyện cổ Trung Hoa: Đánh mất cơ duyên trở thành Thần tiên
ETV's Podcast
More Info
ETV's Podcast
Truyện cổ Trung Hoa: Đánh mất cơ duyên trở thành Thần tiên
Apr 10, 2023
Epoch Times Tieng Viet

Câu chuyện về Thừa tướng Lý Lâm Phủ của Triều đại nhà Đường

Lý Lâm Phủ giữ chức thừa tướng dưới thời nhà Đường. Thuở nhỏ, ông sinh sống ở phía đông kinh thành Lạc Dương và thích rong chơi cả ngày. Cũng bởi sở thích này mà mãi đến năm 20 tuổi, ông mới chịu đi học.

Xem bài viết tại đây

Support the Show.