Thầy giáo già vượt qua khảo nghiệm của Thần Tiên, luyện thành linh dược
ETV's Podcast
More Info
ETV's Podcast
Thầy giáo già vượt qua khảo nghiệm của Thần Tiên, luyện thành linh dược
May 08, 2023
Epoch Times Tieng Viet

Trong những câu chuyện thời cổ xưa, thường có thể thấy có các vị Thần Tiên giúp đỡ con người ở thế gian. Tuy nhiên, những vị Thần Tiên ấy không triển hiển chân dung thực sự của mình, như thế mới có thể khảo nghiệm được tấm lòng chân thành của con người.

Xem bài viết tại đây

Support the Show.