Train by Science Podcast for Cyclists and Endurance Athletes

המדע מאחורי הטיפוס - פרק ראשון

June 13, 2019 Dror Hadadi Season 1 Episode 15
Train by Science Podcast for Cyclists and Endurance Athletes
המדע מאחורי הטיפוס - פרק ראשון
Chapters
Train by Science Podcast for Cyclists and Endurance Athletes
המדע מאחורי הטיפוס - פרק ראשון
Jun 13, 2019 Season 1 Episode 15
Dror Hadadi

לטפס יותר טוב זה הדבר שכולנו רוצים לעשות. למרות שאני רוכב שטוב הרבה יותר במישורים, כילד תמיד חלמתי להיות דווקא מטפס, ולעלות את ההרים במהירויות מסחררות. אני לא מיוחד בכך - כשמגיעות העליות כולנו רוצים להוריד 5 ק״ג ולהצליח לטפס עם החבר׳ה ״הרזים״.

במהלך הפרק הנוכחי והבאים אחריו אני נכנס לעובי הקורה של הטיפוסים. ראשית אני מנתח את המשוואה הפיזיקלית של הטיפוס, באיזה מקטעי עלייה כדאי לשים את מירב הוואטים ודן בהבדלים בין רוכבים קלים לרוכבים כבדים יותר. 

לאחר מכן, אני ממשיך את הדיון לנושא של ההבדלים בפידול ובייצור הכוח בין עלייה ובין מישורים ולמה חלקינו טובים יותר באחד ולא בשני.

בחלק השני של הפרק אני מראיין את גיל קאשי, אחד הטפסים הכי טובים בארץ, על מנת שיתן לנו טיפים כיצד לטפס טוב יותר. 

בפרק הבא אתן גם טיפים כיצד לטפס טוב יותר וכלים אימוניים לעשות כן. 

Show Notes

לטפס יותר טוב זה הדבר שכולנו רוצים לעשות. למרות שאני רוכב שטוב הרבה יותר במישורים, כילד תמיד חלמתי להיות דווקא מטפס, ולעלות את ההרים במהירויות מסחררות. אני לא מיוחד בכך - כשמגיעות העליות כולנו רוצים להוריד 5 ק״ג ולהצליח לטפס עם החבר׳ה ״הרזים״.

במהלך הפרק הנוכחי והבאים אחריו אני נכנס לעובי הקורה של הטיפוסים. ראשית אני מנתח את המשוואה הפיזיקלית של הטיפוס, באיזה מקטעי עלייה כדאי לשים את מירב הוואטים ודן בהבדלים בין רוכבים קלים לרוכבים כבדים יותר. 

לאחר מכן, אני ממשיך את הדיון לנושא של ההבדלים בפידול ובייצור הכוח בין עלייה ובין מישורים ולמה חלקינו טובים יותר באחד ולא בשני.

בחלק השני של הפרק אני מראיין את גיל קאשי, אחד הטפסים הכי טובים בארץ, על מנת שיתן לנו טיפים כיצד לטפס טוב יותר. 

בפרק הבא אתן גם טיפים כיצד לטפס טוב יותר וכלים אימוניים לעשות כן.