Train by Science Podcast for Cyclists and Endurance Athletes

פרק #9 - איך לבנות תוכניות אימונים - חלק א

February 17, 2019 Dror Hadadi Season 1 Episode 9
Train by Science Podcast for Cyclists and Endurance Athletes
פרק #9 - איך לבנות תוכניות אימונים - חלק א
Show Notes

בפרק אדבר על בנייה של תוכניות אימונים על פי הגישה הקלאסית שבנה לאו מטבייב ופיתח אותה ג׳ו פריאל.  

במסגרת הפרק אדבר על החלוקה של העונה לשלבים השונים, מתקופת ההכנה שכוללת את תקופות הבסיס, דרך התקופה הפרה-תחרותית והתקופה התחרותית ועד תקופת המעבר. אני מפרט בכל תקופה על האלמנטים שחשוב לעבוד עליהם במסגרתה כמו גם על איך תתאימו את התקופה בהתאם למטרה הספציפית שאתם מתכוננים אליה. 

אני מסביר גם על הפרוגרסיביות של תוכנית האימונים ואיך מפרקים יעד מסויימים אל המרכיבים הפיזיולוגיים, הטקטיים והפסיכולוגיים שלו ועל בסיס זה בונים תוכנית אימונים. 

לינקים: