Lærerværelset

Er sproglig korrekthed danskfagets forsømte stedbarn?

March 01, 2024 Lærerværelset
Lærerværelset
Er sproglig korrekthed danskfagets forsømte stedbarn?
Show Notes

Noget tyder på, at det halter med den sproglige korrekthed i gymnasiet. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man læser tilbagemeldingerne fra censorkorpset og de frustrerede og næsten opgivende kronikker fra dansklærere, der med jævne mellemrum fylder spalterne i aviser og fagblade. For eksempel har Marianne Rathje, der er seniorforsker i Dansk Sprognævn, udråbt sproglig korrekthed til danskundervisningens forsømte stedbarn i en debatartikel i Dansklærerforeningens blad Dansknoter.

Claus Petersen underviser i dansk og engelsk på HF Centret Efterslægten, han er bestyrelsesmedlem i dansklærerforeningen, medlem af repræsentantskabet for Dansk Sprognævn, og så er han forfatter til flere undervisningsbøger - bl.a. om grammatik. Han køber ikke ind på dommedagsfortællingen, og han føler sig heller ikke overbevist om, at eleverne overhovedet bliver bedre til at skrive, hvis vi i højere grad retter fokus mod hullerne i osten. I stedet skal vi arbejde på at fremme elevernes skrivelyst, og så bør vi fuldstændig skrotte kommareglerne.

Følg Lærerværelset på Facebook og LinkedIn.