Nieuw Geluid

E

April 17, 2023 Lol in de letteren Season 1 Episode 0
E
Nieuw Geluid
More Info
Nieuw Geluid
E
Apr 17, 2023 Season 1 Episode 0
Lol in de letteren

Eerst bespreken we de e-legende en E. De Denes embleemwerken, en benevens enkele zeer begeesterende eye-verzen lezen we eveneens een bekend versregelverlengend fenemeen  (met reden verkeerd gespeld wegens respect jegens de letter e).

Show Notes

Eerst bespreken we de e-legende en E. De Denes embleemwerken, en benevens enkele zeer begeesterende eye-verzen lezen we eveneens een bekend versregelverlengend fenemeen  (met reden verkeerd gespeld wegens respect jegens de letter e).