Nieuw Geluid

R

July 17, 2023 Lol in de letteren Season 1 Episode 0
R
Nieuw Geluid
More Info
Nieuw Geluid
R
Jul 17, 2023 Season 1 Episode 0
Lol in de letteren

De R is in de podcast! De R van Reve en Rawie. Van rijmkroniek en rederijkerij. Van rondeel en ruilrijm. En nog net niet van Reynaert de Vos. Maar dat mag de ret niet rukken.

Show Notes

De R is in de podcast! De R van Reve en Rawie. Van rijmkroniek en rederijkerij. Van rondeel en ruilrijm. En nog net niet van Reynaert de Vos. Maar dat mag de ret niet rukken.