Drąsa būti lydere
Eglė Juozapavičienė: Nėra absoliučios duotybės mums. Yra pareiga, mūsų pareiga, pasirūpinti, kaip gyvenam.