Drąsa būti lydere
Nijolė Guobienė: Mes pačios moterys turim keist tarpusavy požiūrį...