Det bæredygtige arbejdsliv
4-dages arbejdsuge - er det muligt i sundhedssektoren?