Samtaler fra skammekrogen

Det værste man kan gøre, er ikke at blande sig.

September 07, 2023 Ann-Helene Maack Season 1 Episode 12
Samtaler fra skammekrogen
Det værste man kan gøre, er ikke at blande sig.
Show Notes

Folkeskolen bløder medarbejdere, og gode lærere går ned med stress.

Hvorfor fortæller vi ikke vores ledere, hvordan vi har det, når vi mister gnisten, eller ligefrem siger vores job op?Mangler vi den oprigtige dialog om trivsel på jobbet mellem medarbejder og ledelse? Må ledere godt blande sig i medarbejderes trivsel, og hvordan får man opdyrket den tillid der skal til, for at medarbejdere tør åbne munden.
Er folkets skole blevet en managementstyret bolsjefabrik? Og hvad gør det ved ledere, medarbejdere og dem vi laver skole for?
Hvad stiller man op med brokhovederne i den brune sofa på lærerværelset? 

Jeg har inviteret en erfaren leder fra skoleverdenen i skammekrogen, og vi taler om de vilkår, der kan udløse skam og stress i en skolehverdag.
Poul Højmose er nu afgået leder gennem mange år i forskellige dele af skoleverdenen, og så har han været træner i eliteidræt i en menneskealder og været med til at sætte kvindefodbold i forreste række.

Det bliver til en spændende snak om skolehjemsamarbejde, inklusion, for stort arbejdspres, som er krydret med en høj grad af ordentlighed, som gør, at lærere (og ledelser) kan opleve de aldrig slår helt til.

Poul taler om ledelsesværdier, motivation og vigtigheden af, at være nærværende. Han taler også om, hvad det er der gør, at han har en teflonbelægning, der dels består af ordentlighed, og en viden om, at han til enhver tid, kan stå inde for, hvad han gør, og at han ikke er bange for fejl.

 Vi skal heller ikke være så bange for, ikke at slå til, og vi skal slet ikke være bange for at flytte os, for vi skal også turde tale om, at ingen mennesker slår til i alle arenaer. Og det er en ledelsesopgave at hjælpe medarbejdere til at stå med det.

Vi kaster sammen et blik på skam i skolen, på skolelederes arbejdsvilkår, og hvordan vi kan lave den bedste skole for børnene. 

Vi taler også om vigtigheden af den gode autentiske dialog mellem ledelse og medarbejdere, og han fortæller om ledermæssige dilemmaer.

 

Vært, Ann-Helene Maack
Tilrettelagt og produceret af Ann-Helene Maack
Du finder Ann-Helene på https://annhelenemaack.dk/

Tribute/ Musik: SoulProdMusic/ Creepy Note - Pixabay

Vil du med i Skammekrogen?
Send en mail til annhelene@dialogomskamogstress.dk