Kritiek de Podcast

#9 Simulatieonderwijs als belangrijke pijler voor leren

December 04, 2023 Episode 9
Kritiek de Podcast
#9 Simulatieonderwijs als belangrijke pijler voor leren
Show Notes

Welkom bij “Kritiek, de podcast”.

Binnen de gezondheidszorg heeft simulatieonderwijs een grote positie ingenomen. Vanuit het medisch en verpleegkundig domein heeft veel onderzoek plaatsgevonden om de waarde van deze vorm van onderwijs aan te kunnen tonen.  Simulatieonderwijs hoeft overigens niet veel middelen, geld of tijd te kosten en kan ook dan nog steeds een krachtig middel zijn in het leren.

Een juist uitgevoerde simulatie, levert een gedragservaring op die een prikkel kan zijn om te veranderen. Een juist uitgevoerde simulatie bestaat uit drie stappen: (pre-)briefing – scenario – debriefing (INACLS, 2019). Binnen de scenariotrainingen voor zorgprofessionals hebben we deze stappen bij EDU-line uitgebreid naar vijf stappen: (pre-)briefing – risk inventory – work output (scenario) – debriefing – evaluation.

De (pre-)briefing is de basis waarmee het scenario start. In dit onderdeel wordt aan de deelnemer duidelijk gemaakt wat de context is waarbinnen het scenario zich afspeelt. Bijvoorbeeld een casus van een patiënt in een voor de deelnemers herkenbare setting.

De risk inventory is de korte analyse die de deelnemers maken op basis van de casus. Wat is het probleem en wat zijn mogelijke risico’s/complicaties waarmee we te maken kunnen krijgen. Op basis van deze analyse bereiden de deelnemers/het team zich voor op de casus. In de praktijk geldt een vergelijkbare voorbereiding, waarbij o.a. een rol-/taakverdeling wordt gemaakt, apparatuur wordt gecontroleerd en materialen worden klaargezet die nodig zijn voor de opvang van/zorg voor de patiënt.

De work output is de gestructureerde uitvoering van de oefening. Hierin worden internationaal geaccepteerde methoden (bijvoorbeeld c-ABCDE) en handelswijzen gehanteerd die een adequate en verantwoorde patiëntenzorg mogelijk maken.

Technical en non-technical skills vormen een belangrijk onderdeel van de oefening.

De debriefing is het moment dat de deelnemers het meeste kunnen leren. Er zijn verschillende modellen om een debriefing krachtig te laten verlopen. Maar allemaal hebben ze als doel dat er geleerd wordt van het zichtbare gedrag in relatie met de leerdoelen en het gevoel van de deelnemers.

We hopen dat deze aflevering een waardevolle toevoeging zal zijn voor jou als professional.

Hay Baggen, trainer
Ray Vondenhoff, host

EDU-line Website
EDU-line LinkedIn
EDU-line Facebook
EDU-line Youtube

EDU-line, Poststraat 1, 6135 KR Sittard, 046-2077039.