Kritiek de Podcast

#10 Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

December 18, 2023 EDU-line Episode 10
Kritiek de Podcast
#10 Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
Show Notes

Welkom bij “Kritiek, de podcast”.

Deze podcast behandelt het onderwerp ARDS. Te gast is Marcus Schultz, internist-intensivist en hoogleraar experimentele intensive care aan het Amsterdam universitair medisch centrum locatie AMC. 

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is een veel voorkomend klinisch syndroom van acuut respiratoir falen als gevolg van diffuse longontsteking en (eiwitrijk) oedeem. ARDS kan door verschillende oorzaken worden veroorzaakt zoals bijvoorbeeld een abdominale sepsis of COVID. De ontstaanswijze van ARDS is complex. Mechanische ventilatie kan bijdragen aan het ontstaan en onderhouden van longbeschadiging en -ontsteking. 

We gaan onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Wat is ARDS?
  • Waarom een nieuwe definitie voor ARDS?
  • Wat zijn de basale principes van beademen bij ARDS
  • Kun je high flow nasal oxygen gebruiken in plaats van mechanisch ventilatie bij ARDS?
  • Wat is mechanische power bij beademing en hoe meet je dat?

 
Host: Meta van der Woude, MD PhD (anesthesioloog-intensivist) LinkedIn
Gast: Marcus Schultz, MD PhD (internist-intensivist en hoogleraar experimentele intensive care) LinkedIn


Aanvullende literatuur: 

  • Bos LDJ, Ware LB. Acute respiratory distress syndrome: causes, pathophysiology, and phenotypes. Lancet. 2022 Oct 1;400(10358):1145-1156. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01485-4/fulltext
  • Grasselli G, Calfee CS,et al; European Society of Intensive Care Medicine Taskforce on ARDS. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. Intensive Care Med. 2023 Jul;49(7):727-759. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10354163/

EDU-line Website
EDU-line LinkedIn
EDU-line Facebook
EDU-line Youtube

EDU-line, Poststraat 1, 6135 KR Sittard, 046-2077039.