Cutting Edges - המגרסה

הפודקאסט על הסדרות רשת

February 11, 2021 Yuval Berger Season 5 Episode 1
Cutting Edges - המגרסה
הפודקאסט על הסדרות רשת
Chapters
Cutting Edges - המגרסה
הפודקאסט על הסדרות רשת
Feb 11, 2021 Season 5 Episode 1
Yuval Berger

נילי צרויה, יוצרת הסדרה ״אישה אחת״
ויובל ברגר, במאי ואחד מיוצרי הסדרה ״להישאר במשחק״
מספרים איך הם יצרו את סדרות הרשת שלהם!

פרק 1
למה בכלל סדרת רשת,
ואיפה מצאנו את הסיפורים של הסדרה

Show Notes

נילי צרויה, יוצרת הסדרה ״אישה אחת״
ויובל ברגר, במאי ואחד מיוצרי הסדרה ״להישאר במשחק״
מספרים איך הם יצרו את סדרות הרשת שלהם!

פרק 1
למה בכלל סדרת רשת,
ואיפה מצאנו את הסיפורים של הסדרה