Digitaliseringspådden

Intelligente Transportsystemer

January 30, 2020 Jens Christian Bang
Digitaliseringspådden
Intelligente Transportsystemer
Chapters
Digitaliseringspådden
Intelligente Transportsystemer
Jan 30, 2020
Jens Christian Bang

Smarte byer er et resultat av smart logistikk som elektrifisering av bilparken, utviding av banenettet og sparkesykler som tar deg til dør til dør. I denne episoden har vi truffet tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale, Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet, Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens vegvesen, Mats M. Bjerke i Q-free, Olav Madland i Applied Autonomy, Synne Homble i VY og  Kristian Amlie i Bouvet.

Show Notes

Smarte byer er et resultat av smart logistikk som elektrifisering av bilparken, utviding av banenettet og sparkesykler som tar deg til dør til dør. I denne episoden har vi truffet tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale, Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet, Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens vegvesen, Mats M. Bjerke i Q-free, Olav Madland i Applied Autonomy, Synne Homble i VY og  Kristian Amlie i Bouvet.