Parkinsonpodden

Avsnitt 27 - Personlig inställning och livskvalité - Ylva Hellstadius

March 30, 2021 Ylva Hellstadius, Anders Stålhammar Season 5 Episode 2
Parkinsonpodden
Avsnitt 27 - Personlig inställning och livskvalité - Ylva Hellstadius
Show Notes

Vad betyder den personliga inställningen för en god livskvalité när man drabbats av en kronisk sjukdom? Varför blir en del offer och andra inte när de drabbas? Hör om detta i Parkinsonpodden, med Ylva Hellstadius, Psykoonkologisk  sjuksköterska och Med.Dr.

Programledare: Anders Stålhammar