Parkinsonpodden

Avsnitt 29 - Avancerad behandling - Sven Pålhagen

May 11, 2021 Sven Pålhagen, Anders Stålhammar Season 5 Episode 4
Parkinsonpodden
Avsnitt 29 - Avancerad behandling - Sven Pålhagen
Show Notes

När vanlig läkemedelsbehandling inte ger tillräcklig symptomlindring, hur får jag hjälp? Och när kan det bli aktuellt med avancerad parkinsonbehandling? Hör Sven Pålhagen, docent i Neurologi.

Detta avsnitt av parkinsonpodden stöds av läkemedelsföretaget NordicInfu Care.

Programledare: Anders Stålhammar