The Generalist

Bir Başka 21.Yüzyıl Meraklısı

April 13, 2019 Bengusu Ozcan Season 1 Episode 7
The Generalist
Bir Başka 21.Yüzyıl Meraklısı
Chapters
The Generalist
Bir Başka 21.Yüzyıl Meraklısı
Apr 13, 2019 Season 1 Episode 7
Bengusu Ozcan

Uzun bir aradan sonra yeni bölüm. Emre Yorgancıgil ile Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği'nin (FABİSAD) düzenlediği bir etkinlikte tanışmıştık. (vay be, cümleye gel) Kendisi benim en nevi şahsına münhasır bulduğum, tıp okuyup şimdi nörobilim alanında doktora yapan ve kodlamaya deyim yerindeyse aşık bir insan. Aynı zamanda Açık Bilim ile dünyanın gelecek senaryolarını tartıştıkları bir YouTube programı da var. Spolier'ı kararında bırakıp keyifli bir dinleme diliyorum. 
Not: Bu yayını halka açık bir ortamda kaydetmek durumunda kaldığımız için bilhassa ilk on dakikanın iki yerinde dikkat dağıtıcı bir gürültü duyabilirsiniz. Affola <3 :)

Show Notes

Uzun bir aradan sonra yeni bölüm. Emre Yorgancıgil ile Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği'nin (FABİSAD) düzenlediği bir etkinlikte tanışmıştık. (vay be, cümleye gel) Kendisi benim en nevi şahsına münhasır bulduğum, tıp okuyup şimdi nörobilim alanında doktora yapan ve kodlamaya deyim yerindeyse aşık bir insan. Aynı zamanda Açık Bilim ile dünyanın gelecek senaryolarını tartıştıkları bir YouTube programı da var. Spolier'ı kararında bırakıp keyifli bir dinleme diliyorum. 
Not: Bu yayını halka açık bir ortamda kaydetmek durumunda kaldığımız için bilhassa ilk on dakikanın iki yerinde dikkat dağıtıcı bir gürültü duyabilirsiniz. Affola <3 :)