Bakkie DOEN #1: Veiligheid, Antoine Wildenberg
Bakkie DOEN!
More Info
Bakkie DOEN!
Bakkie DOEN #1: Veiligheid, Antoine Wildenberg
Jul 03, 2024 Season 1 Episode 1
DOEN'22

Vertel ons wat je er van vond en stuur een appje!

Vanuit de brandweerkazerne in Slagharen spreken we met Antoine Wildenberg. Antoine is niet alleen de voorzitter van DOEN'22, maar ook expert op het gebied van veiligheid. 
Antoine is werkzaam geweest voor defensie. Hij was werkzaam bij het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). Dat is het hoofdkwartier van de Allied Command Operations (ACO), een van de twee strategische militaire commando's van de NAVO. 
Daarnaast werd hij ook NATO-Burger. Vanuit die functie werd hij onder andere uitgezonden naar Afghanistan. Hij kijkt vanuit zijn professionele blik naar de veiligheidssituatie in de gemeente Hardenberg. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Support the Show.

Bezoek de website van DOEN'22.
Bekijk en beluister de podcast op YouTube.

Episode Artwork Bakkie DOEN #1: Veiligheid, Antoine Wildenberg 35:15